Lid worden

Proeflessen: Gratis 1 of meerdere trainingen bijwonen en/of meedoen

Nadere informatie bij:

Tjitske Kerkstra, tel. 035-6281170, e-mail: voorzitter@SportTimeHilversum.nl

Nico van Leeuwen, tel: 035–6231913, e-mail: secretaris@SportTimeHilversum.nl

Aanmelding lidmaatschap via: voorzitter@SportTimeHilversum.nl

Contributie: Wij zijn een kleine sportclub, daarom hebben wij geen vast bedrag aan contributie. Vaste kosten zijn de trainer, de zaalhuur, de website en een bijdrage voor de borrel. Daar komen dan nog incidentele kosten bij. Elk half jaar worden de totale kosten hoofdelijk omgeslagen. Dat betekent dat de contributie dus ook varieert met het aantal leden. De contributie per jaar was de afgelopen vier jaar gemiddeld € 142 .- per persoon, voor 34 trainingen van 1½ uur (nog geen € 4,50 per les!).